Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 28:1-20) för Påskdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Årgång 1
Påskdagen (Matt 28:1-20)
Loading
/