Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 7:37-39) för Pingstdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 3
Årgång 3
Pingstdagen (Joh 7:37-39)
Loading
/