Rune Imberg: “Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare”
Temadag 2017

 
 
00:00 / 44:02
 
1X