Kurs med Paul Raabe 2018

Inspelningarna är från en kurs 2018 som Paul Raabe hade: The Future of the Gentiles in the Prophets.

Raabe är prof. em. i exegetisk teologi vid Concordia Seminary, St. Louis, och är bland annat författare till Psalm Structures: A Study of Psalms with Refrains (Sheffield Academic Press) och kommentaren till Obadja i The Anchor Yale Bible (Yale University Press). För närvarande arbetar han på en kommentar till Jesaja.