Försoningen

Inspelningar från föreläsningsserien “Fördjupning i fastetid 2020”, samt från bibelkonferensen 2018 med temat “Försoningen”.

Fredrik Broschés föredrag från fördjupningen i fastetid 2020 finns här: Försonad med Gud, sig själv och medmänniskorna