Den Stora Berättelsen

Inspelning från FFG:s kvällsbibelskola våren 2020 med temat: Den stora berättelsen. I fyra delar besvaras lika många existentiella frågor: 1) Varifrån kommer jag? 2) Vad är fel med mig/tillvaron? 3) Vad är lösningen på problemet? 4) Vart är jag på väg?

Skapelsen, med Torbjörn Johansson

Syndafallet, med Jakob Appell

Återlösningen, med Timo Laato

Nyskapelsen, med Rune Imberg