Föreläsningar med Robert Kolb

Dr. Robert Kolb är professor emeritus i systematisk teologi vid Concordia Seminary i St Louis, USA , och är en återkommande, och mycket uppskattad, gästföreläsare på Församlingsfakulteten, med ett antal inspelningar här på hemsidan och artiklar i böcker utgivna på FFG.

Inspelningarna har publicerats som avsnitt i FFG-podden (samt några även på Youtube) eller utgörs av inspelningar ur FFG:s ljudlager.