Övrigt av inspelningar och filmer som finns på FFG:s Youtube-kanal, FFG-podden eller i ljudarkivet. 

En del inspelningar finns sökbara i Bibliotekskatalogen (sök på ljudupptagning).

Mestadels från FFG-podden 

FFG-podden
FFG-podden
105. Samtal om John Stott med Göran Landgren
/
 • 105. Samtal om John Stott med Göran Landgren

  105. Samtal om John Stott med Göran Landgren

  May 28, 2021 • 1:00:34

  I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Göran Landgren om den anglikanske prästen och författaren John W Stott, som skulle fyllt 100 år i april 2021. Förutom Stotts 50 böcker är han särskilt uppmärksammad som en av de viktigaste författarna till den s.k. Lausannedeklarationen från 1974. Göran Landgren är pensionerad…

 • 102. Samtal med Håkon Långström om Magnus F. Roos

  102. Samtal med Håkon Långström om Magnus F. Roos

  May 7, 2021 • 57:01

  Kristoffer Helle samtalar med prästen Hakon Långström om den tyske 1700-talsprästen Magnus F Roos och boken ”Med doft av salighet” som finns utgiven på Artos & Norma förlag. Boken innehåller 37 betraktelser av Roos i nyöversättning. Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

 • 101.

  101. "Vad är systematisk teologi" (del 2)

  Apr 30, 2021 • 47:39

  I detta avsnitt fortsätter Kristoffer Helle samtala med rektorn på Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, om vad systematisk teologi är. Den första delen sändes i FFG-podden avsnitt 89. Torbjörn är lektor i systematisk teologi på FFG. Den som vill förkovra sig i systematisk teologi på FFG kan göra det på teologiska utbildningen.…

 • 100. Jubileumsavsnitt: Kristoffer Helle och Torbjörn Johansson i samtal (om bl.a. Bethelbekännelsen 1933)

  100. Jubileumsavsnitt: Kristoffer Helle och Torbjörn Johansson i samtal (om bl.a. Bethelbekännelsen 1933)

  Apr 23, 2021 • 1:20:30

  I veckans jubileumsavsnitt samtalar rektorn på FFG, Torbjörn Johansson, med producenten för FFG-podden, Kristoffer Helle, om bakgrunden till hans engagemang för podden. En bit in i avsnittet återtar Helle initiativet och samtalar med Torbjörn om nya boken från FFG: Bethelbekännelsen från 1933, som skrevs av bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Herman…

 • 99. Samtal om Luther i Worms 16 april 1521, med Jakob Appell

  99. Samtal om Luther i Worms 16 april 1521, med Jakob Appell

  Apr 16, 2021 • 44:53

  I veckans avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Jakob Appell, kaplan på FFG, om Luthers bekännelse inför kejsar Karl V i Worms för exakt 500 år sedan (16-18 april 1521). Samtalet behandlar vad som är tidlöst i bekännelsen och angeläget också idag. I avsnittet nämns erbjudandet av Loci Communes 1521 (endast…

 • 97. Samtal om Långfredagen med Ingemar Svenungsson

  97. Samtal om Långfredagen med Ingemar Svenungsson

  Apr 2, 2021 • 28:13

  Kristoffer Helle samtalar med Ingemar Svenungsson om Långfredagen som helgdag och dess ärende. Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

 • 93. Samtal med Andreas Karlgren om kyrkoordning, bibel och bekännelse

  93. Samtal med Andreas Karlgren om kyrkoordning, bibel och bekännelse

  Mar 5, 2021 • 1:12:06

  I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med prästen och advokaten Andreas Karlgren om förhållandet mellan kyrkoordningen, Svenska kyrkans bekännelseskrifter och Skriften. I en rad uppmärksammade mål, där Karlgren förde ”avkragade” prästers talan, fick dessa rätt av Överklagandenämnden och återfick behörigheten att tjänstgöra som präster i Svenska kyrkan. Vill du bidra…

 • 92. Samtal om kyrkan och pandemin med Jakob Appell

  92. Samtal om kyrkan och pandemin med Jakob Appell

  Feb 26, 2021 • 31:38

  I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Jakob Appell om att vara kyrka i pandemitider. Jakob är kaplan på Församlingsfakulteten och kyrkoherde i Immanuelförsamlingen. Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”).

 • 89. Intervju med Torbjörn Johansson:

  89. Intervju med Torbjörn Johansson: "Vad är systematisk teologi?"

  Feb 5, 2021 • 55:44

  I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med rektorn på Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, om vad systematisk teologi är. Torbjörn är lektor i systematisk teologi på FFG. Den som vill förkovra sig i systematisk teologi kan göra det på teologiska utbildningen, med ansökan senast 31 mars. Vill du bidra till utgivningen av…

 • 87. Föreläsning: En tro fri från förnuftet? Torbjörn Johansson

  87. Föreläsning: En tro fri från förnuftet? Torbjörn Johansson

  Jan 22, 2021 • 1:00:48

  I detta avsnitt föreläser rektorn på Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, över ämnet ”En tro fri från förnuftet? En luthersk syn på förnuftet”. Föreläsningen publicerades 23 augusti 2020 på hemsidan för Lutherske fordypningsdager, som 2020 arrangerade en månadslång digital konferens med tema Frihet. Detta med anledning av att det 2020 var 500…

Från Israelkonferensen 2019

FFG-podden
FFG-podden
Rolf Gunnar Heitmann: "Var kom hatet ifrån? Några exempel från anti-judaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia"
/
 • Rolf Gunnar Heitmann:

  Rolf Gunnar Heitmann: "Var kom hatet ifrån? Några exempel från anti-judaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia"

  Sep 14, 2019 • 51:29

  Från konferensen "Israel och evangelium om Jesus" 14 september 2019 med Källan och FFG i samarbete

 • Rolf Gunnar Heitmann:

  Rolf Gunnar Heitmann: "Att tro på Jesus för sin egen del, och ända inte vittna om honom för hans eget folk. En analys av nutida kyrkliga dokument i Sverige (Guds vägar) och i Tyskland (Judenchristen - jüdishe Christen - 'messianische Juden')"

  Sep 14, 2019 • 41:42

  Från konferensen "Israel och evangelium om Jesus" 14 september 2019 med Källan och FFG i samarbete

 • Avi Snyder:

  Avi Snyder: "Varför är det viktigt för (hedna-)kristna att vittna om Jesus för det judiska folket?" (på engelska med tolkning till svenska)

  Sep 14, 2019 • 55:15

  Från konferensen "Israel och evangelium om Jesus" 14 september 2019 med Källan och FFG i samarbete

 • Avi Snyder:

  Avi Snyder: "Några tips: Hur kan en (hedna-)kristen dela evangelium med det judiska folket?" (på engelska med tolkning till svenska)

  Sep 14, 2019 • 45:07

  Från konferensen "Israel och evangelium om Jesus" 14 september 2019 med Källan och FFG i samarbete

Från Nordeuropeiska Lutherakademins konferens 2017

Kolb
Kolb
"The bondage of the will from Luther to the Formula of Concord", Robert Kolb 2017
/
 • "The bondage of the will from Luther to the Formula of Concord", Robert Kolb 2017

  Mar 27, 2018 • 50:25

  Från Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017 med temat "Fri och bunden".

 • Torbjörn Johansson:

  Torbjörn Johansson: "Predestinationen enligt Luther, Calvin och Zwingli"

  Mar 27, 2018 • 42:58

  Från Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017 med temat "Fri och bunden".

 • Per Magnus Johansson:

  Per Magnus Johansson: "Den fria viljan och psykologin"

  Mar 27, 2018 • 42:52

  Från Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017 med temat "Fri och bunden".

 • Knut Alfsvåg:

  Knut Alfsvåg: "Om den trälbundna viljan: en introduktion"

  Mar 27, 2018 • 47:06

  Från Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017 med temat "Fri och bunden".

 • Knut Alfsvåg:

  Knut Alfsvåg: "Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud ikke kan erkjennes, hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?"

  Mar 27, 2018 • 46:00

  Från Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017 med temat "Fri och bunden".