Kyrkoårets evangelietexter (Predikoverkstan)

Nedan finns alla avsnitt i Predikoverkstan samlade, med genomgång av evangelietexterna i kyrkoårets tre årgångar (Svenska evangelieboken 2002). Avsnitten introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till den gammaltestamentliga bakgrunden).

Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

1 årg. läsningar

Årgång 1
Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)
Loading
/
 • Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

  Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

  May 20, 2024 • 14:52

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Pingstdagen (Joh 14:25-29)

  Pingstdagen (Joh 14:25-29)

  May 14, 2024 • 16:45

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Pingstdagen (Joh 14:25-29). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)

  Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)

  May 3, 2024 • 9:10

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)

  Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)

  May 6, 2024 • 14:33

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Bönsöndagen (Luk 18:1-8)

  Bönsöndagen (Luk 18:1-8)

  Apr 29, 2024 • 18:54

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Bönsöndagen (Luk 18:1-8). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)

  5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)

  Apr 22, 2024 • 13:32

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 5 sönd. i påsktiden (Joh 16:5-11). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

  4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

  Apr 15, 2024 • 14:08

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)

  3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)

  Apr 8, 2024 • 13:05

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 3 sönd. i påsktiden (Joh 10:1-10). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)

  2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)

  Apr 1, 2024 • 16:54

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 2 sönd. i påsktiden (Joh 21:1-14). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Annandag påsk (Luk 24:13-35)

  Annandag påsk (Luk 24:13-35)

  Mar 26, 2024 • 22:45

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium för Annandag påsk (Luk 24:13-35). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 

2 årg. läsningar

Årgång 2
Domsöndagen (Joh 5:22-30)
Loading
/
 • Domsöndagen (Joh 5:22-30)

  Domsöndagen (Joh 5:22-30)

  Nov 14, 2022 • 16:07

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Domsöndagen (Joh 5:22-30). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)

  Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)

  Nov 7, 2022 • 14:28

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)

  20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)

  Oct 24, 2022 • 17:11

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)

  Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)

  Oct 31, 2022 • 11:37

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

  Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

  Oct 31, 2022 • 12:51

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Alla helgons dag (Matt 5:13-16). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)

  19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)

  Oct 17, 2022 • 14:45

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)

  18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)

  Oct 10, 2022 • 15:44

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10)

  Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10)

  Sep 26, 2022 • 18:02

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30)

  15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30)

  Sep 19, 2022 • 17:00

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)

  14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)

  Sep 12, 2022 • 13:40

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 årg. läsningar

Årgång 3
Domssöndagen (Matt 13:47-50)
Loading
/
 • Domssöndagen (Matt 13:47-50)

  Domssöndagen (Matt 13:47-50)

  Nov 20, 2023 • 13:46

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:47-50) för Domssöndagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen före domssöndagen (Luk 17:20-30)

  Söndagen före domssöndagen (Luk 17:20-30)

  Nov 13, 2023 • 17:09

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 17:20-30) för Söndagen före domssöndagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 23 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:9-15)

  23 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:9-15)

  Nov 6, 2023 • 25:00

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 6:9-15) för 23 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

  Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

  Oct 30, 2023 • 13:30

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 20:37-38) för Söndagen efter Alla helgons dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

  Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

  Oct 30, 2023 • 17:02

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:20-26) för Alla helgons dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 12:15-21)

  21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 12:15-21)

  Oct 23, 2023 • 23:20

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 12:15-21) för 21 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57)

  20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57)

  Oct 16, 2023 • 14:21

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:53-57) för 20 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

  19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

  Oct 9, 2023 • 16:35

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:1-12) för 19 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

  Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

  Oct 2, 2023 • 17:21

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 19:37-40) för Tacksägelsedagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

  Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

  Sep 25, 2023 • 18:08

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 1:47-51) för Den helige Mikaels dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.