Kyrkoårets evangelietexter (Predikoverkstan)

Nedan finns alla avsnitt i Predikoverkstan samlade, med genomgång av evangelietexterna i kyrkoårets tre årgångar (Svenska evangelieboken 2002). Avsnitten introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till den gammaltestamentliga bakgrunden).

Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

1 årg. läsningar

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/
 • 1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

  1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

  Nov 27, 2023 • 15:39

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 21:1-19) för 1 sönd. i Advent Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 2 sönd. i Advent (Rom 15:4-7)

  2 sönd. i Advent (Rom 15:4-7)

  Dec 4, 2023 • 20:23

  Timo Laato genomgår episteltexten (Rom 15:4-7) för 2 sönd. i Advent Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 1 sönd. i Advent (Rom 13:11-14)

  1 sönd. i Advent (Rom 13:11-14)

  Nov 27, 2023 • 25:56

  Timo Laato genomgår episteltexten (Rom 13:11-14) för 1 sönd. i Advent Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Juldagen (Jes 9:2-7)

  Juldagen (Jes 9:2-7)

  Dec 19, 2021 • 28:10

  Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Jes 9:2-7) för Juldagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

 • Domsöndagen (Matt 25:31-46)

  Domsöndagen (Matt 25:31-46)

  Nov 15, 2021 • 16:45

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Domsöndagen (Matt 25:31-46). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen efter alla helgons dag (Luk 12:4-7)

  Söndagen efter alla helgons dag (Luk 12:4-7)

  Nov 1, 2021 • 14:41

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Söndagen efter alla helgons dag (Luk 12:4-7). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Alla helgons dag (Matt 5:1-12)

  Alla helgons dag (Matt 5:1-12)

  Oct 29, 2021 • 18:52

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Alla helgons dag (Matt 5:1-12). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 22 sönd. efter Trefaldighet (Matt 23:37-24:2)

  22 sönd. efter Trefaldighet (Matt 23:37-24:2)

  Oct 25, 2021 • 16:13

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 22 sönd. efter Tref. (Matt 23:37-24:2) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 22:15-22)

  21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 22:15-22)

  Oct 18, 2021 • 17:04

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 21 sönd. efter Tref. (Matt 22:15-22) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Mark 3:31-35)

  20 sönd. efter Trefaldighet (Mark 3:31-35)

  Oct 11, 2021 • 15:53

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 20 sönd. efter Tref. (Mark 3:31-35) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 

2 årg. läsningar

FFG-podden
FFG-podden
Domsöndagen (Joh 5:22-30)
/
 • Domsöndagen (Joh 5:22-30)

  Domsöndagen (Joh 5:22-30)

  Nov 14, 2022 • 16:07

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Domsöndagen (Joh 5:22-30). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)

  Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)

  Nov 7, 2022 • 14:28

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)

  20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)

  Oct 24, 2022 • 17:11

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)

  Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)

  Oct 31, 2022 • 11:37

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

  Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

  Oct 31, 2022 • 12:51

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Alla helgons dag (Matt 5:13-16). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)

  19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)

  Oct 17, 2022 • 14:45

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)

  18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)

  Oct 10, 2022 • 15:44

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10)

  Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10)

  Sep 26, 2022 • 18:02

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Den helige Mikaels dag (Matt 18:7-10). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30)

  15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30)

  Sep 19, 2022 • 17:00

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 11:28-30). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)

  14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)

  Sep 12, 2022 • 13:40

  Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27). Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 årg. läsningar

FFG-podden
FFG-podden
Domssöndagen (Matt 13:47-50)
/
 • Domssöndagen (Matt 13:47-50)

  Domssöndagen (Matt 13:47-50)

  Nov 20, 2023 • 13:46

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:47-50) för Domssöndagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Söndagen före domssöndagen (Luk 17:20-30)

  Söndagen före domssöndagen (Luk 17:20-30)

  Nov 13, 2023 • 17:09

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 17:20-30) för Söndagen före domssöndagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 23 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:9-15)

  23 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:9-15)

  Nov 6, 2023 • 25:00

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 6:9-15) för 23 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

  Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

  Oct 30, 2023 • 13:30

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 20:37-38) för Söndagen efter Alla helgons dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

  Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

  Oct 30, 2023 • 17:02

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:20-26) för Alla helgons dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 12:15-21)

  21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 12:15-21)

  Oct 23, 2023 • 23:20

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 12:15-21) för 21 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57)

  20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57)

  Oct 16, 2023 • 14:21

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:53-57) för 20 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

  19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

  Oct 9, 2023 • 16:35

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:1-12) för 19 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

  Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

  Oct 2, 2023 • 17:21

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 19:37-40) för Tacksägelsedagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

  Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

  Sep 25, 2023 • 18:08

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 1:47-51) för Den helige Mikaels dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.