Predikoverkstan (evangelietexter)

Nedan finns alla avsnitt i Predikoverkstan samlade, med senaste avsnittet längst upp. Första avsnittet längst ner gavs ut vid nya kyrkoårets inträde 2018 och följer evangelieläsningarna för årgång 2 i Svenska evangelieboken 2002. 

Predikoverkstan