Kyrkoårets evangelietexter (Predikoverkstan)

Nedan finns alla avsnitt i Predikoverkstan samlade, med genomgång av evangelietexterna i kyrkoårets tre årgångar (Svenska evangelieboken 2002). Avsnitten introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till den gammaltestamentliga bakgrunden).

Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

1 årg. läsningar

FFG-podden
FFG-podden
21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 22:15-22)
/
 • 21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 22:15-22)

  21 sönd. efter Trefaldighet (Matt 22:15-22)

  Oct 18, 2021 • 17:04

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 21 sönd. efter Tref. (Matt 22:15-22) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Mark 3:31-35)

  20 sönd. efter Trefaldighet (Mark 3:31-35)

  Oct 11, 2021 • 15:53

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 20 sönd. efter Tref. (Mark 3:31-35) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Tacksägelsedagen (Luk 17:11-19)

  Tacksägelsedagen (Luk 17:11-19)

  Oct 4, 2021 • 15:08

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Tacksägelsedagen (Luk 17:11-19) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • Den helige Mikaels dag (Luk 10:17-20)

  Den helige Mikaels dag (Luk 10:17-20)

  Sep 27, 2021 • 15:18

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Den helige Mikaels dag (Luk 10:17-20) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 17 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:19-24)

  17 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:19-24)

  Sep 20, 2021 • 18:10

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 17 sönd. efter Tref. (Matt 6:19-24) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 16 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:28-44)

  16 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:28-44)

  Sep 13, 2021 • 15:56

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 16 sönd. efter Tref. (Joh 11:28-44) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:31-34)

  15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:31-34)

  Sep 6, 2021 • 13:10

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 15 sönd. efter Tref. (Matt 6:31-34) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:9-11)

  14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:9-11)

  Aug 30, 2021 • 13:58

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 14 sönd. efter Tref. (Joh 17:9-11) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 10 sönd. efter Trefaldighet (Joh 15:1-9)

  10 sönd. efter Trefaldighet (Joh 15:1-9)

  Aug 2, 2021 • 12:45

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 10 sönd. efter Tref. (Joh 15:1-9) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 11 sönd. efter Trefaldighet (Luk 18:9-14)

  11 sönd. efter Trefaldighet (Luk 18:9-14)

  Aug 9, 2021 • 15:53

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 11 sönd. efter Tref. (Luk 18:9-14) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 

2 årg. läsningar

FFG-podden
FFG-podden
Domsöndagen (Joh 5:22-30)
/
 • Domsöndagen (Joh 5:22-30)

  Domsöndagen (Joh 5:22-30)

  Nov 18, 2019 • 13:39

  Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 5:22-30) för Domsöndagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Domsöndagen 2019 (pdf)

 • Sönd. före Domssöndagen (Luk 12:35-40)

  Sönd. före Domssöndagen (Luk 12:35-40)

  Nov 11, 2019 • 12:04

  Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 12:35-40) för Söndagen före Domssöndagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Söndagen före Domssöndagen 2019 (pdf)

 • 21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)

  21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)

  Nov 4, 2019 • 13:28

  Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 19:1-10) för 21 söndagen efter Trefaldighet. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. 21 sönd. efter Trefaldighet 2019 (pdf)

 • Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)

  Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)

  Oct 29, 2019 • 10:59

  Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 6:37-40) för Söndagen efter Alla helgons dag. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Söndagen efter Alla Helgons dag 2019…

 • Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

  Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

  Oct 25, 2019 • 11:33

  Inför Alla helgons dag (Matt 5:13-16) med Daniel Johansson, lektor i NT-exegetik på FFG

 • 19 sönd. efter Tref. (Joh 9:1-7, 24-39)

  19 sönd. efter Tref. (Joh 9:1-7, 24-39)

  Oct 21, 2019 • 10:57

  Inför 19 sönd. efter Tref. (Joh 9:1-7,24-39) med Daniel Johansson, lektor i NT-exegetik på FFG

 • 18 sönd. e. Tref. (Mark 10:17-27)

  18 sönd. e. Tref. (Mark 10:17-27)

  Oct 16, 2019 • 14:20

  Inför 18 sönd. efter Tref. (Mark 10:17-27) med Daniel Johansson, lektor i NT-exegetik på FFG

 • Midsommardagen (Matt 6:25-28)

  Midsommardagen (Matt 6:25-28)

  Jun 18, 2019 • 9:38

  Inför Midsommardagen (Matt 6:25-28), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)

 • Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)

  Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)

  Jun 12, 2019 • 14:38

  Inför Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)

 • Pingstdagen (Joh 14:15-21)

  Pingstdagen (Joh 14:15-21)

  Jun 3, 2019 • 13:00

  Inför Pingstdagen (Joh 14:15-21), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)

3 årg. läsningar

FFG-podden
FFG-podden
13 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:23-37)
/
 • 13 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:23-37)

  13 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:23-37)

  Aug 23, 2021 • 16:54

  Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 13 sönd. efter Tref. (Luk 10:23-37) Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

 • 22 sönd. efter Trefaldighet (Joh. 12:35-43)

  22 sönd. efter Trefaldighet (Joh. 12:35-43)

  Nov 2, 2020 • 17:53

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 12:35-43) för 22 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. 22 sönd. efter Trefaldighet (pdf)

 • Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

  Alla helgons dag (Luk 6:20-26)

  Oct 26, 2020 • 15:49

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:20-26) för Alla helgons dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Alla helgons dag 2020 (pdf)

 • Domssöndagen (Matt 13:47-50)

  Domssöndagen (Matt 13:47-50)

  Nov 16, 2020 • 12:20

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:47-50) för Domssöndagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Domssöndagen 2020 (pdf)

 • Sönd. före Domssöndagen (Luk 17:20-30)

  Sönd. före Domssöndagen (Luk 17:20-30)

  Nov 9, 2020 • 16:02

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 17:20-30) för Söndagen före Domssöndagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Sönd. före Domssöndagen 2020 (pdf)

 • Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

  Sönd. efter Alla helgons dag (Luk 20:37-38)

  Oct 26, 2020 • 12:05

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 20:37-38) för Söndagen efter Alla helgons dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Sönd. efter Alla helgons dag 2020…

 • 20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57(58))

  20 sönd. efter Trefaldighet (Matt 13:53-57(58))

  Oct 19, 2020 • 13:13

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:53-57(58)) för 20 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. 20 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

 • 19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

  19 sönd. efter Trefaldighet (Mark 2:1-12)

  Oct 12, 2020 • 15:24

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 2:1-12) för 19 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. 19 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

 • Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

  Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)

  Oct 5, 2020 • 16:17

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 19:37-40) för Tacksägelsedagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Tacksägelsedagen 2020 (pdf)

 • Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

  Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)

  Sep 28, 2020 • 17:05

  Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 1:47-51) för Den helige Mikaels dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Mikaelidagen 2020 (pdf)