Treenigheten 2021

Föreläsningar från bibelkonferensen 2021 om Den Heliga Treenigheten, med Dr Carl Beckwith som huvudtalare.

Introduktion till Treenighetsläran i Bibeln och teologihistorien, Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet och Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi

Treenighetsläran i öst och väst: Konsekvenser för synen på människan och samhället, Fredrik Brosché, lärare i själavård

Treenigheten i Bibelns liturgiTimo Laato, lektor i Nya testamentet

What Happened on the Cross? With Special Emphasis on Contemporary Discussions, i.e. Cosmic Child Abuse, Carl L. Beckwith, professor i kyrkohistoria och dogmatik vid Beeson Divinity School, Birmingham,Alabama, USA

The eternal functional subordination of the Son, Carl L. Beckwith

Några av föreläsningarna spelades in via Zoom-konferens och publicerades på Youtube-kanalen.