Ur arkivet

Församlingsfakulteten förfogar över ett omfattande arkiv med digitaliserade kassettinspelningar från förr (Giertz, Danell, Odeberg, Rexius, m.fl.) och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. 

En del inspelningar finns sökbara i Bibliotekskatalogen (sök på ljudupptagning) inspelningarna nedan har varit avsnitt i FFG-podden.

“Skriftens klarhet och kristendomens grunder” (Föredrag av Bengt Hägglund från 1990)