Var hittar jag boken?

Klassifikation Placering
000-199 Läsesalen
200-219 Läsesalen
   
220-224 Exegetikrummet
225-229 Hörnrummet
230.003 Teologiska lexikon och uppslagsböcker placeras i Läsesalen
230-232 Föresläsningssalen
234-299 Dewy-hylla.

Här placeras böcker som är märkta enligt det nya systemet, men där ommärkning av resten av den avdelningen ännu är påbörjad.

300-999 Läsesalen
   
   
Cd-Ci Vita rummet
Cj-Cn Bruna rummet
Folianter (Böcker högre än 28cm) Dessa böcker har en särskild märkning som börjar med “foliant”
Kursböcker Läsesalen
Tidskrifter, aktuella I hyllor på Övre planet i samma utrymme som Dewy-hyllan
 Tidskrifter, äldre Tidskriftsrummet eller källaren (Fråga bibliotekarien)