Våren 2021 på Youtube

Fördjupning i fastetid

Paulus skrev till kyrkan i Korint att han inte ville veta av något annat än Kristus och honom som korsfäst (2:2). Vad borde fokus på korset betyda i praktiken? För kyrkan och den enskilde? För predikan? Själavården? Ungdomsarbetet? Kulturen? Jakob Appell samtalar med FFG-lärare och gäster om hur korset (åter-)får sin rätta plats: i centrum. Publiceras följande måndagar kl. 18.00 på Youtube-kanalen:

22/2: Korset & kulturen (med Torbjörn Johansson)

1/3: Korset & predikan (med Timo Laato)

8/3: Korset & liturgin (med Daniel Johansson)

15/3: Korset & själavården (med Göran Landgren, präst i Örby)

22/3: Korset & apologetiken (med Torbjörn Johansson)

29/3: Korset & ungdomen (med Filip Larsson, student på FFG)

Fördjupning i påsktid

Paulus skrev till kyrkan i Korint att tron är meningslös om inte Kristus har uppstått (15:17). Vad borde fokus på uppståndelsen betyda i praktiken? Den här serien med fem föreläsningar lyfter fram olika sidor av uppståndelsens centralitet för kyrkan och den enskilde. Hur får uppståndelsen sin plats i centrum, inte istället för korset utan tillsammans med? Publiceras följande måndagar kl. 18.00 på Youtube-kanalen:

12/4: Påsken i Gamla & Nya testamentet, Daniel Johansson

19/4: Kristi död uppslukade döden, Torbjörn Johansson

26/4: Uppståndelsens plats i urkyrkans förkunnelse,
Timo Laato

3/5: Kraften i uppståndelsen, Fredrik Brosché

10/5: Historiskt faktum & förändrad evighet, Jakob Appell