Våren 2021 på Youtube

Fördjupning i fastetid

Paulus skrev till kyrkan i Korint att han inte ville veta av något annat än Kristus och honom som korsfäst (2:2). Vad borde fokus på korset betyda i praktiken? För kyrkan och den enskilde? För predikan? Själavården? Ungdomsarbetet? Kulturen? Jakob Appell samtalar med FFG-lärare och gäster om hur korset (åter-)får sin rätta plats: i centrum. Publiceras följande måndagar kl. 18.00 på Youtube-kanalen:

22/2: Korset & kulturen (med Torbjörn Johansson)

1/3: Korset & predikan (med Timo Laato)

8/3: Korset & liturgin (med Daniel Johansson)

15/3: Korset & själavården (med Göran Landgren, präst i Örby)

22/3: Korset & apologetiken (med Torbjörn Johansson)

29/3: Korset & ungdomen (med Filip Larsson, student på FFG)

Fördjupning i påsktid

Paulus skrev till kyrkan i Korint att tron är meningslös om inte Kristus har uppstått (15:17). Vad borde fokus på uppståndelsen betyda i praktiken? Den här serien med fem föreläsningar lyfter fram olika sidor av uppståndelsens centralitet för kyrkan och den enskilde. Hur får uppståndelsen sin plats i centrum, inte istället för korset utan tillsammans med? Publiceras följande måndagar kl. 18.00 på Youtube-kanalen:

12/4: Påsken i Gamla & Nya testamentet, Daniel Johansson

19/4: Kristi död uppslukade döden, Torbjörn Johansson

26/4: Uppståndelsens plats i urkyrkans förkunnelse,
Timo Laato

3/5: Kraften i uppståndelsen, Fredrik Brosché

10/5: Historiskt faktum & förändrad evighet, Jakob Appell

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden går ut 31 mars. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!