Datum/Tid
Datum: 2024-03-18
14:30 - 16:00


Knut Alfsvåg

FFG bjuder in till passionspredikningar och öppna fördjupningskvällar under fastetiden, Fördjupning i fastetid. De sex passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande. Efter passionspredikningarna följer ett enkelt fika och möjlighet att vara med på olika föredrag med ”Kristi kors och våra kors” som ett övergripande tema. Vid de internationella gästföreläsarnas besök blir det extrainsatta Teologiskt forum på eftermiddagarna kl. 14.30–16.00, med fördjupning, samtal och diskussion om viktiga ämnen. Öppet för alla intresserade, ingen anmälan, ingen avgift.

(26/2 14.30-16.00: Biblisk apokalyptik och livet i en ”apokalyptisk” tid, Sverre Böe)

(4/3 kl. 14.30-16.00: Vem studerar vad? Vi Ordet eller Ordet oss? Jan Bygstad)

18/3 kl. 14.30-16.00: Guds allmakt och korset: Vad betyder Jesu död för vår förståelse av första trosartikeln? Knut Alfsvåg
18.00-18.30: Passionspredikan, Daniel Johansson
19.00-20.00: Då Gud övergav Gud: Jesu väg till döden och dess betydelse för oss, Knut Alfsvåg

  • Knut Alfsvåg är professor i Systematisk teologi på VID Vitenskapelige Högskole i Stavanger, författare till en rad olika böcker och artiklar i teologiska ämnen samt en flitigt anlitad föredragshållare.

Kategorier