Datum/Tid
Datum: 2024-02-26
14:30 - 16:00


Sverre Böe

Uppdaterat 12/2: Även möjligt att delta via Zoom, kontakta FFG för länk.

FFG bjuder in till passionspredikningar och öppna fördjupningskvällar under fastetiden, Fördjupning i fastetid. De sex passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande. Efter passionspredikningarna följer ett enkelt fika och möjlighet att vara med på olika föredrag med ”Kristi kors och våra kors” som ett övergripande tema. Vid de internationella gästföreläsarnas besök blir det extrainsatta Teologiskt forum på eftermiddagarna kl. 14.30–16.00, med fördjupning, samtal och diskussion om viktiga ämnen. Öppet för alla intresserade, ingen anmälan, ingen avgift.

26/2 14.30-16.00: Biblisk apokalyptik och livet i en ”apokalyptisk” tid, Sverre Böe
18.00-18.30: Passionspredikan, Jakob Appell
19.00-20.00: Ta sitt kors på sig – men hur? Sverre Böe

4/3 kl. 14.30-16.00: Vem studerar vad? Vi Ordet eller Ordet oss? Jan Bygstad
18.00-18.30: Passionspredikan, Torbjörn Johansson
19.00-20.00: ”Genom mycken bedrövelse in i Guds rike.” (Apg 14:22) Jan Bygstad

18/3 kl. 14.30-16.00: Guds allmakt och korset: Vad betyder Jesu död för vår förståelse av första trosartikeln? Knut Alfsvåg
18.00-18.30: Passionspredikan, Daniel Johansson
19.00-20.00: Då Gud övergav Gud: Jesu väg till döden och dess betydelse för oss, Knut Alfsvåg

  • Sverre Böe är professor i Nya Testamentet på Fjellhaug Internasjonale Högskole i Oslo, behandlade Jesu ord om att ta sitt kors på sig i sin doktorsavhandling, och har även skrivit flera artiklar om biblisk eskatologi.
  • Jan Bygstad är präst i DELK-Bergen, författare, och hedersdoktor vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne. Aktuell med boken ”Orienteringspunkter i en forvirret tid” (Lunde förlag 2022).
  • Knut Alfsvåg är professor i Systematisk teologi på VID Vitenskapelige Högskole i Stavanger, författare till en rad olika böcker och artiklar i teologiska ämnen samt en flitigt anlitad föredragshållare.

Kategorier