Kvällsbibelskola våren 2024

KVÄLLSBIBELSKOLA VÅREN 2024

Om den helige Ande bekänner vi i trosbekännelsen att Han verkar ”de dödas uppståndelse och ett evigt liv.” Anden hör med till eskatologin och Guds handlande i den yttersta tiden och vid tidens slut. Den helige Ande är temat för vårens stora bibelkonferens 23–24/2 och även för vårens kvällsbibelskola. Två kvällar handlar direkt om Anden och tre kvällar indirekt om Anden, med genomgångar ur 2 Tessalonikerbrevet, ett av de mest eskatologiska breven i NT. Under fastetiden ändras karaktären på kvällsbibelskolan, med passions-predikningar och kvällsföreläsningar som är öppna för allmänheten (Fördjupning i fastetid). Vid ett par måndagar är det möjligt att komma redan på eftermiddagen för Teologiskt forum.

Tid: Måndagar kl. 18:00-20:00

Kostnad: I anmälningsavgiften 200 kr ingår kaffe/smörgås, samt möjligheten att delta utan avgift på bibelhelgen 19-20 april (separat anmälan).

Anmälan: Senast 9 jan. (info@ffg.se, 031-778 35 40) eller vid första kurstillfället

Medverkan: Torbjörn Johansson (TJ), Timo Laato (TL), och inbjudna föreläsare

PROGRAM

15/1: 2 Tessalonikerbrevet 1, TL

22/1: 2 Tessalonikerbrevet 2, TL

29/1: 2 Tessalonikerbrevet 3, TL

5/2: Den Helige Ande och Helgelsen, TJ

12/2: Ordet och Anden, TJ

19/2: Passionspredikan, Timo Laato
Föredrag: Kristi kors i Gamla testamentet, Mats Eskhult

23-24/2: Bibelkonferens

26/2: Passionspredikan, Jakob Appell
Föredrag: Ta sitt kors på sig – men hur? Sverre Böe

4/3: Passionspredikan, Torbjörn Johansson
Föredrag: ”Genom mycken bedrövelse in i Guds rike.” (Apg 14:22) Jan Bygstad

11/3: Passionspredikan, Jonatan Ådahl
Föredrag: ”…som borttager världens synd” – men vad är synd? Fredrik Brosché

18/3: Passionspredikan, Daniel Johansson
Föredrag: Då Gud övergav Gud: Jesu väg till döden och dess betydelse för oss, Knut Alfsvåg

25/3: Passionspredikan, Göran Landgren
När Kristus som korsfäst blir predikad – och när han inte blir det, Göran Landgren

19-20/4: Bibelhelg

Se en översikt över vårens hela program 2024