Rättfärdiggörelsen

Inspelningar från bibelkonferensen 2017 med det övergripande temat SIMUL (“samtidigt”), samt från bibelkonferensen 2011 och temadagen 2017 om rättfärdiggörelsens relevans (500 år efter det att Martin Luther spikade upp de 95 teserna 1517).  

Inspelningar från SIMUL-konferenserna 2014 (Guds & människors ord), 2015 (dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt samtidigt) och 2016 (himmelskt & jordiskt medborgarskap). 

SIMUL IUSTUS ET PECCATOR: Rättfärdig och syndare samtidigt. Från bibelkonferensen 2017

Rättfärdiggörelsens relevans. Från temadag 2017.

Rättfärdiggörelsen. Från bibelkonferensen 2011.