Rättfärdiggörelsen

Inspelningar från bibelkonferensen 2017 med det övergripande temat SIMUL (“samtidigt”), samt från bibelkonferensen 2011 och temadagen 2017 om rättfärdiggörelsens relevans (500 år efter det att Martin Luther spikade upp de 95 teserna 1517).  

Inspelningar från SIMUL-konferenserna 2014 (Guds & människors ord), 2015 (dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt samtidigt) och 2016 (himmelskt & jordiskt medborgarskap). 

SIMUL IUSTUS ET PECCATOR: Rättfärdig och syndare samtidigt. Från bibelkonferensen 2017

Bibelkonferens 2017
Torbjörn Johansson: "Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi"
Loading
/
 • Torbjörn Johansson: "Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi"

  Torbjörn Johansson: "Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi"

  Mar 27, 2018 • 48:20

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL).

 • Fredrik Brosché: "Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och skillnad"

  Fredrik Brosché: "Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och skillnad"

  Mar 27, 2018 • 1:05:00

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL).

 • Jan Bygstad: "Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet"

  Jan Bygstad: "Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet"

  Mar 27, 2018 • 54:50

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL). Jan Bygstad, pastor i Bergen och ordförande i Nordeuropeiska Lutherakademin. Känd som utläggare av Gamla testamentet och för sin kunskap om rabbinernas skriftutläggningar.

 • Naomichi Masaki: "The Psalm from which we never Graduate: Luther’s Exposition of Psalm 51"

  Naomichi Masaki: "The Psalm from which we never Graduate: Luther’s Exposition of Psalm 51"

  Mar 27, 2018 • 41:50

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL). Naomichi Masaki, Associate professor i systematisk teologi, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Hans avhandling behandlar bland annat den svenska mässliturgin.

 • Seyoon Kim: "Paul’s Gospel of Justification as a Post-Easter Formulation of Jesus’ Gospel of God’s Kingdom"

  Seyoon Kim: "Paul’s Gospel of Justification as a Post-Easter Formulation of Jesus’ Gospel of God’s Kingdom"

  Mar 27, 2018 • 1:01:50

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL). Seyoon Kim, professor i Nya Testamentet, Fuller Theological Seminary, skrev sin avhandling under F.F. Bruce. Han har i debatten om det nya perspektivet på Paulus försvarat en reformatorisk syn på rättfärdiggörelsen.

 • "Saint or Sinner? Luther’s ‘Simul’ as Affirmations of two Conflictinng Realities" Robert Kolb 2017

  "Saint or Sinner? Luther’s ‘Simul’ as Affirmations of two Conflictinng Realities" Robert Kolb 2017

  Mar 27, 2018 • 44:04

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL). Robert Kolb, Professor em., Concordia Seminary, St. Louis. Översättare och utgivare av The Book of Concord (1993) och författare och redaktör av ett stort antal böcker.

 • Oswald Bayer: "Simul Iustus et Peccator"

  Oswald Bayer: "Simul Iustus et Peccator"

  Mar 26, 2018 • 1:01:01

  Från bibelkonferensen 2017 med temat "Simul Iustus et Peccator" (reformationsjubileum SIMUL). Oswald Bayer, professor em., Universitetet i Tübringen. Hans avhandling Promissio (1971) handlar om Guds löftes betydelse i den unge Luthers teologi.

Rättfärdiggörelsens relevans. Från temadag 2017.

Temadag 2017
Rune Imberg: "Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare"
Loading
/
 • Rune Imberg: "Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare"

  Rune Imberg: "Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare"

  Mar 27, 2018 • 44:02

  Från fakultetens dag 2017

 • Agne Nordlander: "Rättfärdig och syndare samtidigt"

  Agne Nordlander: "Rättfärdig och syndare samtidigt"

  Mar 27, 2018 • 46:21

  Från fakultetens dag 2017

 • Agne Nordlander: "Rättfärdiggörelsens relevans ur ett etiopiskt perspektiv"

  Agne Nordlander: "Rättfärdiggörelsens relevans ur ett etiopiskt perspektiv"

  Mar 27, 2018 • 48:05

  Temadag: Rättfärdigrörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017

 • Magnus Persson: "Rättfärdiggörelsens relevans i församlingsbyggande 2017"

  Magnus Persson: "Rättfärdiggörelsens relevans i församlingsbyggande 2017"

  Mar 27, 2018 • 51:26

  Temadag: Rättfärdigrörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017

 • Magnus Persson: "Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse 2017"

  Magnus Persson: "Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse 2017"

  Mar 27, 2018 • 1:02:56

  Temadag: Rättfärdigrörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017

Rättfärdiggörelsen. Från bibelkonferensen 2011. 

Bibelkonferens 2011
Stephen Westerholm: "The Righteousness of the Law"
Loading
/
 • Stephen Westerholm: "The Righteousness of the Law"

  Stephen Westerholm: "The Righteousness of the Law"

  Mar 12, 2018 • 48:47

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen"

 • Stephen Westerholm: "The Righteousness of Faith"

  Stephen Westerholm: "The Righteousness of Faith"

  Mar 12, 2018 • 51:41

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen" - tyvärr saknas första minuten

 • Mark Seifrid: "Effective Justification"

  Mark Seifrid: "Effective Justification"

  Mar 12, 2018 • 43:01

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen"

 • Mark Seifrid: "The Letter and the Spirit in Recent Interpretation"

  Mark Seifrid: "The Letter and the Spirit in Recent Interpretation"

  Mar 12, 2018 • 43:14

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen"

 • Rolf Pettersson: "Att predika rättfärdiggörelse"

  Rolf Pettersson: "Att predika rättfärdiggörelse"

  Mar 12, 2018 • 27:32

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen"

 • Johannes Hellberg: "Rätt, rättvisa & rättfärdighet"

  Johannes Hellberg: "Rätt, rättvisa & rättfärdighet"

  Mar 12, 2018 • 41:56

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen"

 • Timo Laato: "Contemporary Debate on Justification – a Finnish Perspective"

  Timo Laato: "Contemporary Debate on Justification – a Finnish Perspective"

  Mar 12, 2018 • 55:00

  Från bibelkonferensen 2011 med temat "Rättfärdiggörelsen"