Luthersk två-regementslära

Inspelningar från bibelkonferensen 2016 med det övergripande temat SIMUL (“samtidigt”), samt från några fakultetsföreläsningar 2018 om en luthersk två-regementslära.  

Inspelningar från SIMUL-konferenserna 2014 (Guds & människors ord), 2015 (dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt samtidigt) och 2017 (rättfärdig & syndare samtidigt). 

Bibelkonferens 2016
Bibelkonferens 2016
Torbjörn Johansson: "Guds rike och Svea rike. Prioritet, ansvar, konflikt?"
Loading
/
 • Torbjörn Johansson:

  Torbjörn Johansson: "Guds rike och Svea rike. Prioritet, ansvar, konflikt?"

  Dec 6, 2018 • 1:03:29

  Öppen föreläsningsserie hösten 2018: Luthersk två-regementslära granskad (III)

 • Torbjörn Johansson:

  Torbjörn Johansson: "Kristen människosyn och politiska ställningstaganden"

  Oct 30, 2018 • 1:00:41

  Öppen föreläsningsserie hösten 2018: Luthersk två-regementslära granskad (II)

 • Torbjörn Johansson:

  Torbjörn Johansson: "Ska staten vara snäll?"

  Oct 2, 2018 • 1:04:43

  Öppen föreläsningsserie hösten 2018: Luthersk två-regementslära granskad (I)

 • Torbjörn Johansson:

  Torbjörn Johansson: "En förnyad tvårikeslära – hur kan den se ut?"

  Mar 26, 2018 • 49:54

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL).

 • Daniel Johansson:

  Daniel Johansson: "Den urkristna uppfattningen om kejsaren i nya kläder: Ville de första kristna revolutionera romarriket?"

  Mar 26, 2018 • 55:32

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL).

 • Johannes Hellberg:

  Johannes Hellberg: "'Är inte Herren kung på Sion?' Om Guds rike i Gamla testamentet"

  Mar 26, 2018 • 46:18

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL).

 • Kurt Christensen:

  Kurt Christensen: "State and Religion in Islam"

  Mar 26, 2018 • 48:34

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL). Kurt Christensen är professor i etik vid Menighetsfakulteten i Århus och har bedrivit ingående studier av islam, vilket bl.a. lett fram till utgivningen av boken Lydighet eller lovsang: Om islam og kristendom.

 • David Scaer:

  David Scaer: "The Sermon of the Mount and Christian ethics"

  Mar 26, 2018 • 57:57

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL). David Scaer är lärare i systematisk teologi och nya testamentets exegetik på Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA. Efter 50 års tjänst (!) på skolan är listan över publikationer och åtaganden, också internationellt, lång.

 • Bernd Wannenwetsch:

  Bernd Wannenwetsch: "Bearing the Tension: On the Ecclesial Mediation of Heavenly and Earthly Citizenship"

  Mar 26, 2018 • 1:01:06

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL). Bernd Wannenwetsch är prästvigd för den evangeliska kyrkan i Bayern och har undervisat i systematisk teologi och teologisk etik i Erlangen, Mainz, Oxford och Aberdeen.

 • Tomas Nygren:

  Tomas Nygren: "Lagens tredje bruk och kyrkans kulturkritiska potential"

  Mar 26, 2018 • 48:38

  Från bibelkonferensen 2016 med temat "Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt" (reformationsjubileum SIMUL). Tomas Nygren är lektor i systematisk teologi på Johannelunds teologiska högskola och har skrivit en doktorsavhandling om frågan lag och evangelium i luthersk teologi, där bl.a. David Scaer analyseras.