Luthersk två-regementslära

Inspelningar från bibelkonferensen 2016 med det övergripande temat SIMUL (“samtidigt”), samt från några fakultetsföreläsningar 2018 om en luthersk två-regementslära.  

Inspelningar från SIMUL-konferenserna 2014 (Guds & människors ord), 2015 (dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt samtidigt) och 2017 (rättfärdig & syndare samtidigt).