Gudomligt & mänskligt samtidigt

Inspelningar från bibelkonferenserna 2014-15 med det övergripande temat SIMUL (”samtidigt”). 

2014: Bibeln: Guds ord & människors ord – samtidigt

2015: Dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt – samtidigt

Inspelningar från konferenserna 2016 (himmelskt & jordiskt medborgarskap) och 2017 (rättfärdig & syndare)

Bibeln: Guds ord & människors ord – SAMTIDIGT. Från bibelkonferensen 2014

Bibelkonferens 2014
"'Never More Present and Lively than in His Writings': The Holy Spirit’s Presence in Written Words." Robert Kolb 2014
Loading
/
 • "'Never More Present and Lively than in His Writings': The Holy Spirit’s Presence in Written Words." Robert Kolb 2014

  "'Never More Present and Lively than in His Writings': The Holy Spirit’s Presence in Written Words." Robert Kolb 2014

  Mar 24, 2018 • 56:09

  Från bibelkonferensen 2014 med temat "Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt?" (reformationstemat SIMUL). Dr. Robert Kolb is Mission Professor of Systematic Theology, Director of the Institute for Mission Studies, Concordia Seminary, St. Louis, USA.

 • Tomas Bokedal: "Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition"

  Tomas Bokedal: "Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition"

  Mar 24, 2018 • 57:41

  Från bibelkonferensen 2014 med temat "Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt?" (reformationstemat SIMUL). Dr. Tomas Bokedal is lecturer in the New Testament, University of Aberdeen, Scotland

 • Timo Laato: "Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet"

  Timo Laato: "Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet"

  Mar 24, 2018 • 57:53

  Från bibelkonferensen 2014 med temat "Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt?" (reformationstemat SIMUL).

 • Leif Nummela: "Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i ekumenisk belysning"

  Leif Nummela: "Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i ekumenisk belysning"

  Mar 24, 2018 • 53:42

  Från bibelkonferensen 2014 med temat "Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt?" (reformationstemat SIMUL). Leif Nummela är präst och verksam i Finska Folkmissionen, huvudredaktör för Uusi Tie.

 • Jan Bygstad: ”'Skrivet med Guds finger' Lag och evangelium vid Sinai."

  Jan Bygstad: ”'Skrivet med Guds finger' Lag och evangelium vid Sinai."

  Mar 24, 2018 • 47:06

  Från bibelkonferensen 2014 med temat "Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt?" (reformationstemat SIMUL). Jan Bygstad är präst i Det Evangelisk Luthersk Kirkesamfund i Bergen

Dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt – SAMTIDIGT. Från bibelkonferensen 2015

Bibelkonferens 2015
Daniel Johansson: "Är 'är' 'är' – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden"
Loading
/
 • Daniel Johansson: "Är 'är' 'är' – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden"

  Daniel Johansson: "Är 'är' 'är' – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden"

  Mar 26, 2018 • 50:11

  Från bibelkonferensen 2015 med temat "Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt" (reformationstemat SIMUL)

 • Fredrik Sidenvall: "Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel att känna verkligheten"

  Fredrik Sidenvall: "Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel att känna verkligheten"

  Mar 26, 2018 • 51:44

  Från bibelkonferensen 2015 med temat "Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt" (reformationstemat SIMUL)

 • Samuli Siikavirta: "Paul’s Baptismal Teaching: Where the Heavenly and Earthly Converge"

  Samuli Siikavirta: "Paul’s Baptismal Teaching: Where the Heavenly and Earthly Converge"

  Mar 26, 2018 • 56:00

  Från bibelkonferensen 2015 med temat "Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt" (reformationstemat SIMUL)

 • Jonathan Trigg: "Water, Word, and Spirit: Baptism and Baptismal Life in the Reformation Era"

  Jonathan Trigg: "Water, Word, and Spirit: Baptism and Baptismal Life in the Reformation Era"

  Mar 24, 2018 • 56:00

  Från bibelkonferensen 2015 med temat: "Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt" (reformationstemat SIMUL)