Gudomligt & mänskligt samtidigt

Inspelningar från bibelkonferenserna 2014-15 med det övergripande temat SIMUL (“samtidigt”). 

2014: Bibeln: Guds ord & människors ord – samtidigt

2015: Dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt – samtidigt

Inspelningar från konferenserna 2016 (himmelskt & jordiskt medborgarskap) och 2017 (rättfärdig & syndare)

Bibeln: Guds ord & människors ord – SAMTIDIGT. Från bibelkonferensen 2014

Dop, nattvard och kristologi: himmelskt & jordiskt – SAMTIDIGT. Från bibelkonferensen 2015