Datum/Tid
Datum: 2022-04-29 - 2022-04-30
18:00 - 14:00


”Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver.” (Ps 119:72)
Psaltarens längsta psalm (176 verser!) är ägnad åt Herrens undervisning och bedjarens förhållande till denna. Den påminner oss om hur viktigt det är att tron är djupt förankrad i Bibelns ord.
FFG inbjuder nu vänner och understödjare till fördjupning och samling runt Guds ord i form av ”Bibelhelg på FFG”. Vi planerar för att återkommande anordna dessa fördjupningshelger, där temat är Bibelns böcker.

Ämne: Hebreerbrevet
Tid: Fredag 29 april, kl. 18-20.30 och lördag 30 april kl. 9-14
Lärare: Daniel Johansson och Torbjörn Johansson
Kostnaden är 200 kr och inkluderar kaffe och enklare förtäring.
Anmälan till expeditionen (info@ffg.se eller 031-778 35 40) senast den 20 april.

Kategorier