Datum/Tid
Datum: 2019-08-08 - 2019-08-10
Hela dagen


När? 8-10 augusti 2019
Var? Församlingsfakulteten i Göteborg
Hur? Pröva på bibelvetenskap, troslära och kyrkohistoria
Vem? Unga 16-25 år
Vad? Undervisning under tre förmiddagspass

  • ”Den har jag ju hört förut!” – om de ofta missade poängerna i Jesus liknelser. Bibelkunskap med Daniel Johansson, som undervisar i Nya testamentet på FFG.
  • ”Är det verkligen så noga?” – om de stora konsekvenserna av att Gud blev människa. Troslära med Henrik Andersson, ungdomssekreterare i Kyrkliga förbundet.
  • ”Kristendomen är så annorlunda!” – om kristendomens framväxt och betydelse i världen långt utanför kyrkans väggar. Kyrkohistoria med Rune Imberg, som undervisar i kyrkohistoria på FFG.

På eftermiddagarna blir det gemenskapsfrämjande och spännande aktiviteter i sommarstaden Göteborg!

Kursansvarig? Henrik Andersson, som är ungdomssekreterare i Kyrkliga förbundet
Kostnader? Bibelskolan är gratis, men kostnader tillkommer för måltider (självkostnadspris) och aktiviteter (bl.a. Lisebergsbesök).
Praktiskt? Anmäl dig senast 27 juni till Församlingsfakulteten, 031-778 35 40, info@ffg.se, ange ”bibelskola för unga” och ev. behov av övernattning, allergier, etc.

Kategorier