Datum/Tid
Datum: 2019-09-14
09:30 - 16:30


Konferens med Källan och Församlingsfakulteten i samarbete

När Jesus från Nasaret en gång trädde fram i Galileen och predikade så förstod alla att han var jude och att han kallade judar till att följa honom. Hur kom det sig att icke-judar som kallade sig kristna (efter Kristus) relativt kort tid efter Kristi himmelsfärd agerade för ett avståndstagande gentemot all judisk identitet? Varför vill människor som själva tror på en judisk Messias (ja, Jesus är jude) inte prioritera att vittna om honom för hans eget judiska folk? Hur argumenterar en jude som själv har kommit till tro på Jesus för att flera icke-judiska kristna ska bidra till att nå fler i det judiska folket med budskapet om Jesus Messias? Är det en problematisk ståndpunkt att värna Israelsmission? Vad menar Paulus när han skriver att evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först (Rom 1:16)? Har evangelium slutat gälla för dem det först och främst var avsett för? För vem är evangelium egentligen avsett? Välkommen till en spännande konferens på Församlingsfakulteten lördagen den 14 september, i samarrangemang med Källan och Israelmissionen!

Ingen anmälan, ingen avgift, alla välkomna! Kollekt tas upp till arrangörerna under dagen.

Program lördag 14 september

9:30                   Fika finns serverat

10:00                 Inledning

10:15                 Var kom hatet ifrån? Några exempel från anti-judaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia. Rolf Gunnar Heitmann

11:15                 Att tro på Jesus för sin egen del, och ändå inte vittna om honom för hans eget folk. En analys av nutida kyrkliga dokument i Sverige (Guds vägar) och i Tyskland (Judenchristen – jüdische Christen – »messianische Juden«). Rolf Gunnar Heitmann

12:15                 Lunch på egen hand

14:00                 Varför är det viktigt för (hedna-)kristna att vittna om Jesus för det judiska folket? Avi Snyder (på engelska med tolkning till svenska)

15:30                 Några tips: Hur kan en (hedna-)kristen dela evangelium med det judiska folket? Avi Snyder (på engelska med tolkning till svenska)

16:15-16:30     Avslutning

Om föredragshållarna:

Rolf Gunnar Heitmann kommer från Norge och är generalsekreterare i Källans norska systerorganisation, Den norske israelsmisjon. Hans många kontakter och kunskaper från åtskilliga tjänsteresor till Östeuropa och Israel är gedigna.

Avi Snyder växte upp i ett konservativt judiskt hem i New York och kom till tro på Jesus 1977. Sedan 1978 har han tjänstgjort i organisationen Jews for Jesus. Han bor i Budapest och leder Jews for Jesus arbete i Europa och det tidigare Sovjetunionen. 2017 gav han ut boken Jews Don’t Need Jesus & Other Misconceptions. Den som har hört Avi berätta om sitt liv och sin tro glömmer inte så lätt.

Kategorier