Med anledning av att detta avsnitt publiceras på Långfredagen samtalar Kristoffer Helle med Daniel Johansson om försoningen.

FFG-podden
FFG-podden
148. Långfredagsavsnitt om försoningen, med Daniel Johansson
/