Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 10:38-42) för 15 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
15 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:38-42)
/