Kristoffer Helle samtalar med Naomichi Masaki, lärare i systematisk teologi vid Concordia Theological Seminary i USA, och Timo Laato, lärare i NT vid Församlingsfakulteten. Samtalaet handlar om nattvarden, ett ämne som Masaki behandlade i sin doktorsavhandling (om bl.a. svensk nattvardsliturgi). Masaki medverkade på FFG:s bibelkonferens och är huvudansvarig för STM-programmet i Göteborg som Concordia anordnar i samarbete med FFG.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
195. Samtal om nattvarden med Naomichi Masaki och Timo Laato
/