Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:46-54) för 3 sönd. efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. efter Trettondedagen (Joh 4:46-54)
/