Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 9:14-32) för 3 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i Fastan (Mark 9:14-32)
/