Daniel Johansson: “Är ‘är’ ‘är’ – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden”
Bibelkonferens 2015

 
 
00:00 / 50:11
 
1X