Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 1:47-51) för Den helige Mikaels dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Mikaels dag (Joh 1:47-51)
/