Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Den helige Mikaels dag (Luk 10:17-20)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Mikaels dag (Luk 10:17-20)
/