Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 13:47-50) för Domssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Domssöndagen (Matt 13:47-50)
/