Knut Alfsvåg: “Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud ikke kan erkjennes, hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?”
NELA 2017

 
 
00:00 / 46:00
 
1X