Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:49-53) för Kristi himmelsfärdsdag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Kristi himmelsfärdsdag (Luk 24:49-53)
/