Daniel Johansson håller den tredje av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2023, över Johannes 18:12-14. Predikningarna följer Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 3, Johannes 18:12-14
/