Daniel Johansson genomgår episteln (Hebr 4:12-13) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i epistelns snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Sexagesima (Hebr 4:12-13)
/