Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Söndagen före Domsöndagen (Matt 25:1-13).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före domsöndagen (Matt 25:1-13)
/