Torbjörn Johansson: “Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi”
Bibelkonferens 2017

 
 
00:00 / 48:20
 
1X