Datum/Tid
Datum: 2022-10-07 - 2022-10-08
00:00


Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver.
(Ps 119:72)

Psaltarens längsta psalm (176 verser!) är ägnad åt Herrens undervisning och
bedjarens förhållande till denna. Den påminner oss om hur viktigt det är att
tron är djupt förankrad i Bibelns ord.
FFG inbjuder nu vänner och understödjare till fördjupning och samling runt
Guds ord i form av ”Bibelhelg på FFG”. Dessa fördjupningshelger startade i
våras och anordnas återkommande. Temat är Bibelns böcker.

Ämne: Galaterbrevet
Tid: fredag 7 oktober kl. 18–20.30 och lördag 8 oktober kl. 9–14
Lärare: Timo Laato, Jonatan Ådahl och Torbjörn Johansson
Kostnaden: är 200 kr och inkluderar kaffe och enklare förtäring.

Anmälan: till expeditionen (info@ffg.se eller 031-778 35 40) senast 30 sep-
tember

Kategorier