Datum/Tid
Datum: 2019-08-01 - 2019-08-03
00:00


En god förvaltare i en ond tid

SOMMARBIBELSKOLA 1–3 AUGUSTI 2019

Återigen erbjuds under tre intensiva dagar i augusti en sommarbibelskola på FFG, med tema Förvaltare. Hur är det möjligt att vara en förvaltare av Guds gåvor – hälsa, krafter, tid, pengar, medmänniskor, stad, land, miljö, osv – med uthållighet när uppgivenheten tilltar? I trohet när otack är världens lön? Och hur ska man se på förvaltandet av skapelsen när ”jorden ska nötas ut som en klädnad” (Jes 51:6)? Dessa och liknande frågor tas upp på årets sommarbibelskola, där Jan-Erik Appell åter är kaplan och leder bibelstudier, och där fakultetens lärare och någon gästande lärare undervisar. Varmt välkommen!

Lunch på egen hand, med möjlighet att använda fakultetens caféutrymmen. Begränsat antal platser. I kursavgiften 200 kr ingår fika. Fullständigt schema på hemsidan inom kort och i nästa nummer av Hälsning. Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, mail: info@ffg.se

Schema för dagarna

………………. 1 aug
……………………………
2 aug
……………………………
3 aug
……………………………
9.00-10.00 Goda förvaltare i de sista tiderna (1 Petr 4:7-11)
Jan-Erik Appell
En kristens vardags-gudstjänst (Rom 12:1-5)
Jan-Erik Appell
”Vi har bara gjort vår plikt” (Luk 17:7-10)
Jan-Erik Appell
10.00-10.30
Kaffe Kaffe Kaffe
10.30-12.00 ”Var fruktsamma och föröka er… Lägg jorden under er… Råd över alla djuren…” (1 Mos 1:28f) – om förvaltarens uppgift
Rune Imberg
”En kristen är ingen människa underdånig och alla människors tjänare” – Martin Luther om en kristen människas frihet
Torbjörn Johansson
”Jag har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen” (Mark 10:45) – om Herren som blev allas vår tjänare
Daniel Johansson
12.00-13.30 Lunch Lunch Lunch
13.30-15.00 Förvaltare av evangelium och kultur
Torbjörn Johansson
”Jorden ska nötas ut som en klädnad” (Jes 51:6)? – förvalta till vilken nytta?
Daniel Johansson
”Uppmana dem som är rika i den här världen” (1 Tim 6:17) – om rikedom, ägande och förvaltarskap
Rune Imberg

Kategorier