Datum/Tid
Datum: 2016-02-26
09:30 - 16:00


Inspirationsdag med panelsamtal om församlingsplantering i vår tid

Fredagen den 26 februari inbjuder Församlingsfakulteten till inspirationsdag om församlingsplantering. Under förmiddagen delar fyra talare, med lite olika bakgrund, erfarenheter från arbete med församlingsplantering, vilket följs upp med panelsamtal under eftermiddagen. Medverkar gör bl.a.:

unnamedMagnus Persson, pastor för församlingen United och församlingsplanterare i Malmö. I ”Vårt uppdrag” skriver Magnus om kallelsen till mission genom evangeliets kraft. Kallelsen är i grunden en kallelse för varje enskild kristen till att leva missionalt – närvarande, relationellt, med ett klart syfte, inbjudande. Fokus i uppdraget är att både rusta lärjungar och sända dem in i nyplanteringsarbete, primärt i städer.

Anders-Petter Sjödin klar (1 av 1)-3Anders-Petter Sjödin, präst i nyplanterade Öjersjökyrkan utanför Göteborg och tidigare präst i Furulundskyrkan i Partille (EFS). 2001 bodde i den lilla orten Öjersjö 1500 människor, idag 3500. För Anders-Petter väcktes en vision om att bygga en kyrka på orten. Med hjälp av en enkätundersökning framkom att 64 % av Öjersjöborna var positiva till en ny kyrka, och i enkätsvaren framgick att gemenskap, barn- och ungdomsverksamhet samt krisstöd sågs som viktigt för en kyrka på platsen. Visionen har idag blommat ut i verklighet och en nybyggd kyrka invigdes 2012.

Håkan-SunnlidenHåkan Sunnliden, komminister i Värnamo (Svenska kyrkan) och grundare av Cellkyrkan. Huvudtankar i Håkans tänkande kring församlingsplantering är att Guds rike och nya församlingar blir synliga genom att Ordet och Anden kommer till två eller tre kristtrogna. Tillsammans kan de lära känna Guds vilja för sin lilla gemenskap, som är att betrakta som ett frö. Växten sker sedan, som all växt, över tid. Två, tre kristna blir tolv, tolv blir 70 och så vidare. En huvudtanke är att nya gemenskaper aldrig kan vara sig själva nog utan alltid ingår i ett större sammanhang, ytterst den allmänneliga kyrkan. Varje gemenskap behöver stå under biskoplig tillsyn. Det ger på en och samma gång beskydd och vägledning.

IMG_0769 (1)Jari Kekäle, präst och familjeterapeut i Helsingfors och en av visionärerna bakom etableringen av 36 koinonior i evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland. Huvudtankar i Jaris tänkande kring församlingsplantering är att ingen människa kan plantera en församling. Men Kristus kan genom sina verktyg, Guds ord och sakrament. Församlingsplantering är heller inte en individualists eller enskild stjärnas verk, utan sker när Guds folk samlas av Gud själv och leds in på en gemensam väg tillsammans. Och på den vägen är de både passiva mottagare och aktiva skapare, där distinktionen är viktig att förstå och tillämpa.

Program för fredagen den 26 februari på Församlingsfakulteten (Ekmansgatan 3):

9.30 Inledning med fyra perspektiv på församlingsplantering
12.30 Lunch på egen hand
14.00 Panelsamtal med inbjudna talare
16.00 Slut

Deltagaravgift: 300 kr. Anmälan senast 19 februari till expeditionen: info@ffg.se, tel. 031-778 35 40

Kategorier