Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Sak 9:9-10) för 1 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Sak 9:9-10)
/