Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 13 sönd. efter Tref. (Luk 10:23-37)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
13 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:23-37)
/