Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
14 sönd. efter Trefaldighet (Luk 22:24-27)
/