Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 10:38-42) för 15 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

15 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

15 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:38-42)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:24
 
1X