I detta avsnitt återges ett föredrag av Jakob Appell som ursprungligen publicerades på Församlingsfakultetens digitala kvällsbibelskola våren 2021. Ämnet är ”Fri från världen och till för världen,” vilket knyter an till det dåvarande temaåret på FFG, om en kristen människas frihet. Det ursprungliga klippet, med tillhörande Powerpoint-presentation, återfinns på FFG:s Youtubekanal.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
172. Föredrag: "Fri från världen och till för världen," Jakob Appell
/