Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
18 sönd. efter Trefaldighet (Mark 10:17-27)
/