Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:5-26) för 2 sönd. efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. efter Trettondedagen (Joh 4:5-26)
/