Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Luk 3:1-15) för 3 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i Advent 2019 (pdf)

3 sönd. i Advent (Luk 3:1-15)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 16:29
 
1X