Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Mal 4:4-6) för 3 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i Advent (Mal 4:4-6)
/