Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Luk 11:14-26) för 3 sönd. i Fastan

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i Fastan 2021 (pdf)

FFG-podden
3 sönd. i Fastan (Luk 11:14-26)
/